Kreativni i aktivni

Naziv projekta:

Kreativni i aktivni

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014 – 2020.

Projekt će osigurati razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva putem edukacija o neprofitnom računovodstvu, volonterstvu i niz aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti i dobrog upravljanja. Udruge uključene u projekt će ojačati vlastite kapacitete u rješavanju lokalnih problema te doprinijeti razvoju volonterstva u lokalnoj zajednici.

 

Nositelj projekta:

Društvo Naša djeca Kutina

Društvo Naša djeca Kutina je udruga osnovana 1957. godine te kroz dugi period djelovanja postali su dragovoljna, neprofitna, humanitarna i edukativna udruga koja uz pomoć volontera, roditelja i prijatelja djece promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece. Cilj Društva Naša djeca Kutina je poticanje i organiziranje akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu, praćenje i promicanje prava djeteta, vođenje psiho-socijalnih, humanitarnih i drugih akcija koje pomažu djeci te pružanje podrške roditeljima u razvoju i odgoju djece do 15-te godine života. Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja.

 

Partner na projektu:

Udruga specijalne jedinice policije iz domovinskog rata „RIS“ Kutina – podružnica Kutina

 

Ukupna vrijednost projekta:

471.128,97 kn

Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 400.459,62 kn i iz Državnog proračuna u iznosu od 70.669,35 kn.

 

O Projektu:

Projekt „Kreativni i aktivni“ financiran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014 – 2020. Nositelj projekta je Društvo Naša djeca Kutina, dok je partner na projektu Udruga specijalne jedinice policije iz domovinskog rata „RIS“ Kutina – podružnica Kutina. Projekt je nastao kao odgovor na svjetsku kriznu situaciju koja nije izbjegla ni Sisačko – moslavačku županiju (pandemija corona virusa) koja je kulminirala s razornim potresima na njenom području. Ovakve krizne situacije odrazile su se na rad brojnih neprofitnih udruga, ali i na naše najmlađe sugrađane gdje su uvelike utjecale na njihov društveni život. Sukladno tome, u sklopu projekta „Kreativni i aktivni“ organizirat će se psihosocijalne pomoći za unesrećene tijekom krize, sportske radionice za povećanje fizičkih aktivnosti koje trenutno manjka te likovne i dramske radionice za socijalno uključivanje sudionika svih uzrasta s naglaskom na djecu i mlade. Iako smo dio Društva Naša djeca, radionice neće biti organizirane samo za naše najmlađe sugrađane, već će se u sklopu projekta educirati dvije osobe iz OCD-a o neprofitnom računovodstvu čime će se ojačani njihovi kapaciteti. Krizne situacije koje su pogodile Sisačko – moslavačku županiju pokazale su i veliki problem slabe umreženosti i nedostatka suradnje između organizacija civilnog društva, te problem nekoordiniranosti volontera. U sklopu projekta organizirat će se i volonterske akcije  – u suradnji s raznim organizacijama civilnog društva na prostoru Sisačko – moslavačke županije, uvoditi i osvijestiti mlade o važnosti volontiranja kroz komunikaciju s osobama svih životnih dobi. Volonterske akcije koje će se održati bit će od pomoći lokalnoj zajednici te će također služiti kao primjer dobre prakse i poticaj široj javnosti za njihovu aktivaciju u volontiranje u budućnosti kako bi doprinijeli svojoj zajednici.

 

Ciljevi projekta:

 • Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva
  • Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva
  • Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanje psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak usred krizne situacije
  • Organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja
  • Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini
  • Organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite
 • Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama
  • Edukacija za prilagodbu OCD-a kao poslodavca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu za 4 osobe u ukupnom trajanju 50 sati tijekom 25 dana
  • Nabavka opreme potrebne za realizaciju aktivnosti

 

 

DONIRAJ

Društvo Naša djeca Kutina

Kralja Petra Krešimira IV br. 27 44 320 Kutina

OIB: 62155622363

IBAN: HR0224020061100522707

PRIDRUŽI SE

POZIVAMO TE NA SURADNJU

Javi nam se!

Kralja P. Krešimira IV 27 44320 Kutina
dndkutina@gmail.com
0916069696