Dječji forum u Saboru RH

Klara Ćosić i Edita Jurušić predstavljale su DF DND Kutina u SABORU RH povodom obilježavanja 30 godina od donošenja Konvencije UN o pravima djeteta.

Izlagale su temu:

DIJETE U DIGITALNOM OKRUŽENJU.

Kako bi djeca ostvarivala punopravno svoje pravo na informiranost i medije, zajedno sa odraslima ( roditeljima, učiteljima, državnim i lokalnim čelnicima) trebaju biti ODGOVORNI za korištenje tog prava.

To znači stalno učiti, pričati o dobrim i lošim stranama medija i digitalnog okruženja, naučiti birati sadržaje, koristiti medije za učenje, napredak i zajedničku dobrobit.

Ali isto tako, i uočavati razlike poput nasilja, iskorištavanja, zlostavljanja u digitalnom okruženju te donositi zakone i uredbe o suzbijanju mogućeg digitalnog kriminala, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta.

Potreba za osjećajem sigurnosti je jedna od dječjih potreba koja je ispred svih drugih.

Korištenje interneta i društvenih mreža ima dosta pozitivnih stvari za djecu i odrasle: dostupnost korisnih informacija za učenje i nova znanja, razmjenu iskustva i razmišljanja s vršnjacima, ali isto tako i štetne informacije, neprimjerene i nepoželjne sadržaje za djecu.

Kako bi se djeca sigurno kretala digitalnim svijetom, osim vlastite edukacije i edukacije roditelja i nastavnika, potrebno je da nas u tome štiti i država. O tome kako to raditi u državama članicama Europske unije, govore Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanja, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju.

Zato želimo odrastati u pametnim i održivim gradovima, općinama, školama, koje koriste nove tehnologije i izvore informacija, ali da su to sigurni i poticajni prostori za nas djecu!

DONIRAJ

Društvo Naša djeca Kutina

Kralja Petra Krešimira IV br. 27 44 320 Kutina

OIB: 62155622363

IBAN: HR0224020061100522707

PRIDRUŽI SE

POZIVAMO TE NA SURADNJU

Javi nam se!

Kralja P. Krešimira IV 27 44320 Kutina
dndkutina@gmail.com
0916069696